HÃNG PHIM TRẺ


 

Chức năng

Tổ chức và hoạt động của Hãng phim Trẻ dựa trên tôn chỉ và mục đích của Đoàn TNCS Thành phố nhằm mục đích giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống cách mạng của tuổi trẻ thành phố; góp phần định hướng những giá trị lý tưởng thẩm mỹ, không ngừng nâng cao thị hiếu thẩm mỹ và góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa  tinh thần của công chúng đặc biệt là thanh thiếu niên trên lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, sân khấu và truyền hình .

Tổ chức sản xuất kinh doanh và hợp tác liên kết sản xuất và phát hành các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, truyền hình và các dịch vụ quảng cáo... đúng chính sách pháp luật và qui định nhà nước.

Chia sẻ với bạn bè