HÃNG PHIM TRẺ


 

Hãng Phim Trẻ phát hành DVD:" Tự hào tuổi trẻ Việt Nam"

(Hãng Phim Trẻ) - Ngày 24/03/2016,  Hãng Phim Trẻ hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm hướng tới 85 năm ngày thành lập đoàn TNCS HCM bằng việc sản xuất và phát hành đĩa  DVD:" Tự hào tuổi trẻ Việt Nam"

Bìa DVD Tự hào tuổi trẻ Việt Nam

Trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông thanh niên vẫn luôn là lực lượng xung kích trên các mặt trận, thanh niên Việt Nam yêu đất nước mình tinh thần xung kích quả cảm, sẵn sàng hi sinh cho Tổ Quốc. Trong giai đoạn đất nước hòa bình độc lập thanh niên là lực lượng đi đầu trong công cuộc kiến thiết xây dựng đất nước. Trong giai đoạn hiện nay để kịp thời  nắm bắt công nghệ đưa đất nước sánh bước với cường quốc năm châu như Bác Hồ đã dạy thì thanh niên cũng phải là lực lượng tiên phong trong tất cả các lĩnh vực, các mặt trận. DVD Tự Hào Tuổi Trẻ Việt Nam muốn chuyển tải đến thanh niên những bài hát khởi dậy lòng tự hào dân tộc. Qua đó thôi thúc thanh niên góp sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

 

 

 

Chia sẻ với bạn bè