HÃNG PHIM TRẺ


 

Chào mừng kỉ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và 35 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh.

(Hãng Phim Trẻ) - Chào mừng kỉ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam(15/10/1956 -15/10/2017) và 35 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh(15/10/1982 -15/10/2017).

Hưởng ứng đợt hoạt động này, Hãng Phim Trẻ giảm giá 20% cho các sản phẩm dành cho thanh niên, tuyên truyền cách mạng như: DVD Phim tài liệu Thành Đoàn thời đánh Mỹ, CD Tuổi Trẻ Ca Hát1: Nối vòng tay lớn, Tuổi trẻ ca hát 2: Tuổi trẻ ca hát, Tuổi trẻ ca hát 3: Hành trình tuổi 20, Tuổi trẻ ca hát 4: Tuổi xanh tình nguyên, Tuổi trẻ ca hát 5: Lời đất nước gọi ta, Tuổi trẻ ca hát 6, 7,8,9, 10… ( chi tiết sản phẩm thanh niên xem chi tiết tại http://sanpham.hangphimtre.vn/san-pham/san-pham-cho-thanh-nien/). Những sản phẩm này góp phần tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên Thành phố; giáo dục lý tưởng cộng sản, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống cách mạng tuổi trẻ thành phố.

 

Chia sẻ với bạn bè