HÃNG PHIM TRẺ


 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

(Hãng Phim Trẻ) - Sáng ngày 29/12/2017, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hãng Phim Trẻ phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức năm 2018 nhằm đánh giá kết quả hoạt động, phong trào thi đua của Hãng Phim Trẻ năm 2017, từ đó đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên – Ủy viên thường vụ, Phó Ban Tuyên Giáo Thành Đoàn đã đến tham dự Hội nghị, cùng với sự tham dự của  toàn thể Công đoàn viên, Công chức, Viên chức, người lao động củaHãng Phim Trẻ.

Hội nghị đã thông qua kết quả hoạt động của Hãng phim Trẻ với những thành công và hạn chế năm 2017, báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng nhiệm vụ của cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ, báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2017; đồng thời thông qua kế hoạch chương trình hoạt động năm 2018, báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018. Hội nghị đã nhận được sự thống nhất cao của toàn thể CC-VC-NLĐ tham dự hội nghị.

Hội nghị CC-VC-NLĐ đã tạo ra sự phấn khởi cho người lao động với một tinh thần và quyết tâm cao nhất cho các mục tiêu đề ra trong năm 2018.

Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên -  Phó Ban Tuyên Giáo Thành Đoàn 

Tập thể CBCCVC Hãng Phim Trẻ

Chia sẻ với bạn bè