HÃNG PHIM TRẺ


 

Sinh hoạt chuyên đề “ Phát huy hiệu quả năm 2017, xây dựng giải pháp năm 2018”

(Hãng Phim Trẻ) - Sáng ngày 29/12/2017 tại hội trường số 5 Đinh Tiên Hoàng, P.ĐaKao Quận 1, Hãng Phim Trẻ đã tổ chức Sinh hoạt chuyên đề“ Phát huy hiệu quả năm 2017, xây dựng giải pháp năm 2018” với sự tham dự của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Hãng phim Trẻ.
 
 
Phát biểu chỉ đạo trong buổi sinh hoạt chuyên đề, Ban Giám Đốc ghi nhận hiệu quả hoạt động năm 2017, đồng thời rút ra những hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, từ đó đề xuất ra phương hướng hoạt động trong năm 2018 với những nội dung táo bạo và mới mẻ.
 
Sự định hướng trong đổi mới phương thức đánh giá cán bộ được xác định với tiêu chí “Trách nhiệm - năng động - hiệu quả” được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ được nâng lên thể hiện qua thực hiện nhiệm vụ được phân công; năng động hơn trong việc tham mưu những nội dung hoạt động, nề nếp cơ quan có sự chuyển biến tích cực, nhận thức trách nhiệm của CBCNV nâng lên mang lại hiệu quả trong làm việc, hoạt động của đơn vị; cường độ làm việc tăng hơn, chuyên môn hơn, có đầu tư chuyên sâu, mở rộng, phối hợp, sáng tạo, cán bộ chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ.
 
Phát biểu chỉ đạo trong buổi sinh hoạt chuyên đề, Ban Giám Đốc chỉ đạo thêm về những định hướng hoạt động 2018 cho đơn vị với những nhiệm vụ trọng tâm:
- Thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính hiệu quả công tác tuyên truyền chính trị, giáo dục thanh thiếu nhi thông qua các sản phẩm gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng và hoạt động chuyên môn của đơn vị.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng yêu cầu thị trường và phát triển thương hiệu đơn vị.
- Xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ hoàn chỉnh, tinh gọn, hiệu quả. Bổ sung chức năng, mở rộng hoạt động.
- Nỗ lực hoạt động hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nâng cao đời sống CBCNV, giữ vững và phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được.
Chia sẻ với bạn bè