HÃNG PHIM TRẺ


 

Phần thi trực tuyến cá nhân - Hội thi Ánh sáng thời đại lần VIII - năm 2018

(Hãng Phim Trẻ) - Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần X; Nghị quyết 54 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; những vấn đề liên quan đến lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh; việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế liên quan đến vấn đề giáo dục đào tạo, những kiến thức hiểu biết xã hội, Ban Thường vụ Thành Đoàn tiếp tục tổ chức hội thi Ánh sáng thời đại lần VIII năm 2018.

Phần thi  trực tuyến cá nhân:

      Bảng A: gồm các đối tượng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở vào lúc 09g00 ngày 21 tháng 4 năm 2018 đến 23g00 ngày 23 tháng 4 năm 2018

   Bảng B: gồm các đối tượng thanh niên công nhân lao động, học sinh Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh trung cấp.

Hãy cùng nhau tham gia dự thi đúng thời gian và đúng đối tượng các bạn nhé!

Chia sẻ với bạn bè