HÃNG PHIM TRẺ


 

Sinh hoạt chuyên đề quý III “Tuyên truyền về truyền thống cách mạng và về Bác Hồ trên kênh Youtube”

(Hãng Phim Trẻ) - Ngày 24.8.2018, Hãng Phim Trẻ đã có buổi sinh hoạt chuyên đề quý 3 "tuyên truyền về truyền thống cách mạng và về Bác Hồ" trên kênh Youtube. 
Giáo dục truyền thống cách mạng được Đảng, Nhà nước ta xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Sinh thời, Bác Hồ đã nhắc nhở mọi người dân: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Đối với thế hệ trẻ, việc này càng có ý nghĩa bởi đây là lực lượng năng động, sáng tạo, tương lai của đất nước. Việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng nói chung và về Bác Hồ nói riêng là công việc cần thiết và cấp bách, nhưng cũng là công việc lâu dài, đòi hỏi các ngành, các cấp cần có chiến lược cho công tác này.
 
 
Trong thời gian qua, những hoạt động thiết thực và đa dạng trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ đã tạo động lực, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ, có tác động giáo dục tích cực đến thanh niên, tập hợp được đông đảo đội ngũ thanh niên. Tuy nhiên, bên cạnh đó, phải nói rằng trong điều kiện hội nhập, đặc biệt là hội nhập về thông tin, nếu không chọn tốt cách thức chuyển tải thì giáo dục truyền thống cách mạng sẽ không đến được sâu và sát với đối tượng giáo dục. Điều đáng nói là, hiện nay công tác giáo dục truyền thống cách mạng trong nhà trường và qua các tổ chức Đoàn, Hội, Đội vẫn còn nhiều bất cập, chưa thật sự thu hút thanh thiếu nhi, nên chăng phải tìm ra phương pháp giáo dục thiết thực, mềm hóa các hình thức để chuyển tải đến đối tượng, phù hợp với điều kiện và tình hình hiện nay. Làm thế nào để cho thanh thiếu nhi thấy yêu thích, chủ động, tự giác tìm hiểu, trân trọng giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống - Đó mới thực sự là điều quan trọng nhất hiện nay…
 
Với sự phổ biến và phổ thông đại chúng  thì việc sử dụng kênh Youtube để tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng sẽ đạt hiệu quả tốt. Để thực hiện được việc tuyên truyền về giáo dục truyền thống cách mạng và Bác Hồ trên kênh Youtube, chủ yếu chính là việc thực hiện và biên tập các video clip phù hợp nội dung tuyên truyền, đồng thời phải phù hợp với lứa tuổi độ tuổi cần tuyên truyền để có các sản phẩm phù hợp.
 
Trong buổi sinh hoạt, Phòng Phát triển Dự án đề xuất thực hiện một số kênh Youtube trực thuộc kênh Youtube Hãng Phim Trẻ với những nội dung sau
1. Tên kênh: THỜI HOA ĐỎ
- Thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về truyền thống cách mạng, như: biên tập phim lịch sử
-  Thực hiện các video clip là các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống và tổ chức hoạt động về nguồn làm cho thế hệ trẻ hiểu rõ được truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc.
-  Thưc hiện những video clip về tấm gương thanh niên tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (như Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc…) trân trọng, học tập và noi theo.
-   Video clip về những di tích lịch sử cách mạng (như Thành cổ Quảng Trị, Ngã Ba Đồng Lộc, Địa đạo Củ Chi…) để bồi đắp thêm tình cảm uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc.
2.  Tên kênh: BÁC HỒ - VỊ CHA GIÀ KÍNH YÊU CỦA DÂN TỘC
-   Thực hiện các sản phẩm tuyên truyền về Bác Hồ, về cuộc đời và hoạt động của Người, như: biên tập phim lịch sử (đoạn phim dài không quá 10 phút), chia thành nhiều tập nhỏ.
-   Thực hiện video clip Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” qua các câu chuyện kể của người tham gia dự thi,…
Chia sẻ với bạn bè