HÃNG PHIM TRẺ


 

Hãng Phim Trẻ tổ chức hội nghị " Xây dựng mục tiêu, giải pháp phát triển Hãng Phim Trẻ năm 2019"

(Hãng Phim Trẻ) - Sáng ngày 31/10/2018, Hãng Phim Trẻ tổ chức hội nghị " Xây dựng mục tiêu, giải pháp phát triển Hãng Phim Trẻ năm 2019" với chủ đề " Trách nhiệm- Năng động - Hiệu quả". Ban Giám Đốc đã đặt ra mục tiêu và biện pháp thực hiện cho các phòng năm 2019.

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phân tích, đánh giá tình hình thực tế của Hãng Phim Trẻ, Ban Giám Đốc đã đặt mục tiêu tăng doanh thu lợi nhuận ít nhất tăng 30% so với năm 2018 và mở rộng các hoạt động cho các phòng năm 2019.
Để đạt được mục tiêu đặt ra, Ban Giám Đốc đã đề ra giải pháp ưu tiên thực hiện:
+ Xây dựng Kế hoạch chiến lược 2019 và 2020 phát triển nâng tầm HPT.
+ Mở rộng hợp tác phát triển với nhiều hệ thống và đối tác theo định hướng phát triển đơn vị theo hướng bền vững, đặc sắc và sáng tạo.
+ Xây dựng một số cơ chế hướng đến tạo sự chủ động cao của cán bộ, bộ phận, nhưng kiểm soát tốt chất lượng và hiệu quả công việc.
+ Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện phát triển cán bộ theo phân cấp.
+ Xây dựng và thí điểm, mở rộng một số loại hình hoạt động mang tính đặc sắc của đơn vị.
Lãnh đạo phòng cần tập trung tìm nhiều biện pháp thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra và quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Mở rộng hợp tác, tìm kiếm đối tác, phát triển mạnh công việc phụ trách và theo phân công của BGĐ.
Mỗi cán bộ, công nhân viên cần có tính kế hoạch, tự rèn luyện học tập nâng cao trình độ đáp ứng công việc chuyện môn, phối hợp thực hiện tốt giữa cán bộ trong bộ phận và trong cơ quan. Khẳng định năng lực bản than qua phương pháp làm việc và kết quả công việc.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

 

 

 

Chia sẻ với bạn bè