HÃNG PHIM TRẺ


 

Hãng Phim Trẻ tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Hành trình Về nguồn" quý IV/2018

 (Hãng Phim Trẻ) - Ngày 02/12/2018, Hãng Phim Trẻ tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Hành trình Về nguồn" quý IV/2018 tại Bảo tàng Bến Tre.

Hành trình về nguồn là một trong những hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và phát huy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 

Khơi dậy trong mỗi CBCNV Hãng Phim Trẻ niềm tự hào dân tộc, hăng say lao động, cống hiến nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ làm giàu cho đất nước để xứng đáng với truyền thống hào hùng của dân tộc, sự hy sinh anh dũng của những người đi trước.
Tiếp thêm tình cảm gắn bó yêu thương, hướng tập thể chung một chí hướng vì sự phát triển chung của đơn vị.
 
Một số hình ảnh hoạt động:Chia sẻ với bạn bè