HÃNG PHIM TRẺ


 

Kết nạp Đảng viên mới

 

Ngày 19/12/2013, trong không khí hân hoan của ngày Toàn quốc kháng chiến, Chi bộ Hãng phim Trẻ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thành Thịnh.

alt

Đây là quần chúng ưu tú đã có quá trình phấn đấu lâu dài, liên tục, được sự bồi dưỡng, rèn luyện của Chi bộ, Công đoàn Hãng phim Trẻ từ năm 2011 đến nay. Được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam trong buổi lễ đ/c Nguyễn Thành Thịnh đã đọc lời tuyên thệ và bài phát biểu cảm nghĩ đầy xúc động, hứa quyết phấn không ngừng phấn đấu, tiếp tục rèn luyện, xứng đáng với niềm tin và tổ chức phân công.

 

Tham dự buổi lễ có đ/c Bùi Thị Ngọc Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành Đoàn, 06 đồng chí Đảng viên, 16 Công đoàn viên và người lao động của Hãng Phim trẻ.

Chia sẻ với bạn bè