HÃNG PHIM TRẺ


 

Điện ảnh trong mắt trẻ thơ Năm học 2019 -2020

(Hãng Phim Trẻ) - Học mà chơi- chơi mà học" là một trong những hoạt động góp phần tuyên truyền, giáo dục, định hướng thẩm mỹ nghệ thuật ngay cho mầm non, thiếu nhi học sinh thông qua chương trình "Điện ảnh trong mắt trẻ thơ" do Hãng Phim Trẻ tổ chức.
Chương trình sẽ tiếp tục phát triển trong năm học 2019 -2020 gắn với chủ đề, tiêu chí giáo dục cho trẻ về Bảo vệ môi trường, An toàn giao thông thành phố.
 
Chi tiết liên hệ:
Hoàng Nam – Trưởng phòng Truyền thông Sự kiện Hãng Phim Trẻ,
Điện thoại:0933150388,
Email: hoangnam1503@gmail.com
Một số hình ảnh hoạt động: 
Chia sẻ với bạn bè
 

Đĩa than mới